PeoplePlus Cymru yn cyflwyno Prentisiaethau ac yn adeiladu partneriaethau gyda chyflogwyr ac isgontractwyr.

Caerdydd, Cymru Mehefin 2018, PeoplePlus Cymru, yn dathlu partneriaethau gyda phrif gyflogwyr sy’n dangos cefnogaeth barhaol at sgiliau dysgu i’w gweithwyr.

Mis yma, mae ein Cyflogwyr arddangos yn cynnwys ein partneriaeth rhwng Hyfforddiant Rossett a Chyngor Abertawe. Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth a rheolwyr Cyngor Abertawe ers chwe blynedd. Yn ystod yr adeg hon, mae ein gwaith wedi datblygu i fod yn ffocws allweddol o’r tîm Rhieni ac i dimau eraill.

Mae rheolwyr wedi gweithio gyda ni i adeiladu prentisiaethau yn cwmpasu anghenion y =r unigolyn a’r tîm, i sicrhau fod yr holl raglenni, sy’n cynnwys prentisiaethau yn cyrraedd y gofynion y rheng gyntaf. Bwriad ymwneud a rheoli oedd cefnogi agwedd cynhwysfawr yn dod ac ymarfer da, cyfrifoldeb atebol gyda chefnogaeth i’r staff; yn wastad gyda’r bwriad o sicrhau fod teuluoedd ac anghenion rhieni yn flaenllaw i ddigwyddiadau pwrpasol gyda chanlyniadau positif.

O ganlyniad, mae rhaglenni prentisiaethau o fewn Cyngor Abertawe wedi cael dylanwad uniongyrchol ar:

Buddsoddi mewn staff: Mae’r staff wedi cael y cyfle i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau a derbyn cydnabyddiaeth am y sgiliau yma.

Dyblygu’r staff a’r Tîm: Mae’r timau wedi bod yn llwyddiannus wrth fabwysiadu newidiadau gwaith yn eithaf rhwydd.

Hyblygrwydd Staff: Wrth achredu gwaith a sgiliau staff, yn cael ei adnabod fel sgiliau a all ei drosglwyddo o fewn timau. Ar adegau, wedi cefnogi sefydlu timau newydd ac anghenion e.e.. Tîm enillwyr y wobr JIGSO.

Cyfraniad Cenedlaethol: Y tîm yn gyfrifol wrth ysgrifennu cynnwys a golygu gwobrwyon sectorau newydd (unedau rhieni).

Enghreifftiau Cenedlaethol a Rhyngwladol: Staff wedi bod yn rhan o fforwm byd eang yn cynnwys, hawliau plant, cynnal ymweliadau gan academyddion fel yr ymweliad gan Yr Athro M Greenwood o UBC Canada i adolygu cyfleoedd dysgu yn y gwaith ac amryw o ymweliadau o gynghorau lleol ar draws Cymru gyfan i rannu gwybodaeth mewn ymarferion.

Mae’r enghreifftiau o ddefnyddio prentisiaethau ar gyfer lles lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn creu darlun sy’n dangos gwir ymrwymiad i weithio mewn ffordd bositif gyda theuluoedd a rhieni mewn angen.